Шанс за хора с увреждания
 
   
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Име:*
E-mail:*
Телефон:
Въпрос:*


 

СНЦ „Спортен клуб хора с увреждания”

гр.Варна, ул. „Парижка комуна”4 тел.052/650232

 

СНЦ „Спортен клуб хора с увреждания”

гр.Варна, ул. „Парижка комуна”4

  

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ  ОТЧЕТ

ЗА  ДЕЙНОСТТА НА „СПОРТЕН КЛУБ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” 

ПРЕЗ 2017 г.

 

 

   Спортът е мощен фактор, който има изключително значение за възпитанието  и здравословния начин на живот, интегрира и приучава към толерантност и приемане на различията между хората.

” Спортен клуб хора с увреждания” при СНЦ”Шанс за хора с увреждания”    работи  за развитието на спорта сред хората с увреждания.

Основната цел на екипа при организирането и изпълнението на спортната дейност   е: създаване на условия и възможности за равностойно  участие на хората  с увреждания в  спортни занимания за подобряване качеството им  на живот, подобряване на физическата и психическата  им  дееспособност.

 Непосредствените цели на екипа на Спортния клуб са :

 Осмисляне на свободното време и създаване на условия и възможности за личностна изява, развитие и реализиране на лични спортни резултати на хората с увреждания.

  • Масовизиране  и развиване на  всички спортове застъпени в  програмата на ДАМС  и Параолимпийската организация.
  • Формиране и усъвършенстване на социалните качества – толерантност,солидарност,спазване на принципите на „Феър плей”.
  • Подпомагане на спортните занимания сред хората с увреждания с цел увеличаване броя на  практикуващите физически упражнения и спорт.
  • Превенция срещу негативните обществени явления, срещу нетолерантността и насилието;

 За осъществяване на дейността на Спортния клуб през  2017 г екипа  разработи графици за срещи и подбор на желаещите да участват в спортните мероприятия .

Подборът беше съобразен с  индивидуалните предпочитания и физическите възможности на участниците. Бяха  привлечени и организирани около 85/осемдесет  и пет/ лица в неравностойно положение и хора с увреждания.

 Задачите се разпределиха и изпълниха  по месеци  както следва:

 Месец март:         

  На 17.03 .2017 г  в материалната база в кв.Младост бл.129 от 9.00 ч до 13.30 ч се проведоха   следните спортни състезания :

       1. Състезание по ШАХ

В състезанието по шах взеха участие 12 състезатели, разпределени  на 6 двойки. Победители в състезанието  бяха:

       Първо място      Иван Иванов

       Второ място     -  Красимир Петров

       

         2. Състезание по ТАБЛА

В състезанието по табла взеха участие 8 състезатели , разпределени на 4 двойки.  Победители са  както следва:

        Първо място –  Кирил Станков

        Второ място    Бистра Стефанова

 

      3. Състезание по домино

В състезанието по домино взеха участие 3 състезатели.     

     Първо място      Дора Кирпиева

      4.Състезание по  КАНАДСКА БОРБА

  Състезаваха се  4 състезатели двама по двама.

            Първо място –  Гошо Пенчев

            Второ място  -   Ясен Петков

       5.Състезание по  ДАРТС

           В състезанието участваха 20 състезатели.

           На първите три места се класираха:

               Първо място – Павлин Панайотов

               Второ място  – Иван Валентинов

               Трето място   - Станка Байчева

 В мероприятията взеха участие общо  59  състезатели.На  класиралите  се на  първите  места  бяха  раздадени     награди.

 Месец  Май:

На 20.05.2017 г  в двора на училище „Добри Читулов” от 9.00 ч до 13.30 ч се проведе  спортно мероприятие , в което бяха включени следните дисциплини:

 

1.Писта 60 м. акумолаторни колички

На призовите  места се класираха:

       Първо място – Георги Илиев

       Второ място  - Андриян Янков

 

    2. Писта 60 м. рингови колички

Призовите  места  спечелиха:

       Първо място – Радостина Ангелова

                    Второ място  -   Ангелина Калинова

 

     3.Състезание по народна топка

В състезанието по народна топка  участваха 16 състезатели, разпределени на четири отбора  с по четири играчи. След изтеглен жребий се образуваха двойки отбори. Победителите от двете двойки  играха за 1-во място, а победените си оспорваха 3-то място.

   Класираха се както следва:

      Първо място – отбор с капитан  Мария Янакиева

      Второ място  -  отбор с капитан  Валентин Вълчев

      Трето  място -  отбор  с капитан Пейко Димитров

 

                     4.Състезание по федербал

Игра се   индивидуално, геймове по 11 точки. Участваха  8 състезатели.

     Първо място  -  Керка Златева

     Второ място   -  Дияна Шиварова

 

   5.Състезание по теглене на въже

Участие взеха 4 отбора жени и 4 отбора мъже с по пет състезатели.

Класираха се както следва:

   Първо място мъже  – отбор с капитан   Илиан Хорозов

   Второ място мъже  - отбор с капитан     Асен Ценин

   Първо място жени  - отбор  с капитан  Иринка Калова  

   Второ  място жени -  отбор  с капитан  Елена Добрева

 

В мероприятията взеха участие общо  73  състезатели.На  класиралите  се на  първите  места  бяха  раздадени     награди.

 

Месец Юли

На 21.07.2017 г  в двора на училище „Добри Читулов от 9.00 ч до 13.30 ч се проведе  спортно мероприятие , в което бяха включени следните дисциплини:

             1. Състезание по спортно ходене

        В състезанието взеха участие  20  състезатели. Най-бързи бяха:

Първо място  - Кръстю Тодоров

Второ място   - Радка Мирчева

Трето място   - Яна Желязкова

 

             2.Състезание по  ДАРТС

           В състезанието участваха 18 състезатели.

           На първите три места се класираха:

               Първо място – Снежана Станкина

               Второ място  – Стоянка Палаханска

               Трето място   - Димка Матева

   3. Състезание по стрелба с лък

В състезанието  участваха 16 състезатели. Победители са:

     Първо място  -  Стоянка Дойчева

     Второ място   -  Павлин Ангелов

     Трето място   -  Марийка Димитрова

    4.Състезание по волейбол

В състезанието   участваха 12 състезатели, разпределени на 2 отбора  с по шест играчи.

   Победи отбор с капитан Петранка Павлова

    

В мероприятията взеха участие общо 70  състезатели.На  класиралите  се на  призовите   места  бяха    раздадени  награди.

Месец Септември

   На 08.09.2017 г  в двора на училище „Д.Чинтулов” от 9.00 ч до 14.30 ч се проведе  спортно мероприятие ,  което  включваше  следните дисциплини:

 

1.    Писта 60 м. рингови колички

В мероприятието взеха участие  4/четири/състезатели.

Победители са както следва:

  мъже

Първо място – Пламен Любенов

Второ място   - Зоя Чавдарова

 

   2.Състезание по петанка

 Състезанието протече между 6 отбора мъже, 4 отбора жени , всички с по 3-ма участника, които  в продължение на три часа се бориха за победа.

Класираха се :

   мъже

 Първо място – отбор с капитан Жеко Жеков

 Второ място –  отбор с капитан  Асен Ценин

    жени

 Първо място – отбор с капитан Любка Карамазова

 Второ място –  отбор с капитан Анка Балтаджиева

     3.Състезание по народна топка

В състезанието по народна топка  участваха 24 състезатели.След изтеглен жребий, се образуваха две двойки отбори. Победителите играха за първо място, победените за трето.

   Класираха се както следва:

      Първо място – отбор с консул  Иван  Валентинов 

      Второ място  - отбор с консул  Румена Георгиева

     Трето място   - отбор с консул  Димо Йоргакиев

       4. Състезание по стрелба с лък

В състезанието взеха участие 14 състезатели. Класираха се:

     Първо място  -  Любка Любенова

     Второ място   -  Дора Кирпиева

     Трето място   -  Коста Николов 

       5.Състезание по теглене на въже

Участие  в това състезание взеха два отбора жени и два отбора мъже с по четири състезатели.

Класираха се както следва:

   Първо място  жени – отбор с капитан   Мария Великова

   Първо  място мъже  - отбор с капитан  Кирил Станков    

В мероприятията взеха участие общо 74  състезатели.На  класиралите  се на  призовите   места  бяха    раздадени  награди.

  

Месец Ноември

 

 На 10.11.2017 г  в материалната база в кв.Младост бл.129 от 9.00 ч до 13.30 ч се проведоха   следните спортни състезания :

  ТАБЛА

В състезанието по табла взеха участие 8 състезатели , разпределени на 4 двойки. Победители са  както следва:

        Първо място –  Красимира Паскова

        Второ място    Радка Добрева

          2. Състезание по  не се сърди човече

В състезанието  взеха участие 4  състезатели.    

        Първо място      Марийка Павлова

        3.Състезание по  спортен бридж

   В състезанието взеха участие  4 човека – две двойки  състезатели.

     Първо място  -  Павлин Панайотов, Кемран Азис      

      4. Състезание по ШАХ

В състезанието по шах взеха участие 12 състезатели, разпределени  на 6 двойки. Победители в състезанието по шах бяха:

       Първо място      Стоянка Димова

       Второ място     -   Нейко Нейков   

          5. Състезание по домино

В състезанието взеха участие 3 състезатели.     

     Първо място      Станка Байчева

       6.Състезание по  КАНАДСКА БОРБА

  Състезаваха се  4 състезатели двама по двама.

            Първо място –  Панайот Панев

            Второ място  -  Димитър Николов

В мероприятията взеха участие общо 75 състезатели.На състезателите класирали се на  първите  места  бяха  раздадени   награди.

            Постигнати резултати:

 

  • включване в социална среда и преодоляване на изолацията;
  • създадени условия за личностна реализация и доказване , за социална интеграция на хората с увреждания чрез участие  в организираните  занимания;
  • осъществена превенция в целевата група срещу негативните явления в обществото като цяло и  усъвършенстване на ценностната система ;
  • чрез физическа активност и спортни занимания - подобрено физическо и психическо състояние, подобрен социален статус на участниците;
  • формирани социални и нравствени  качества  като самоконтрол, дисциплина, чувство за отговорност, толерантност, воля за успех , създадени контакти и приятелска среда;
  • разширен достъп на хората с увреждания до качествени услуги и ефективно използване на материалната база;

·         увеличаване броя на хората с увреждания желаещи да практикуват физически упражнения ;

·         доказване на участниците чрез спортни изяви и повишаване на самочувствието и емоционалния статус;

·         създаване на навици за системна двигателна  активност;

 

 

Дата:                                                                    Председател:…………….

                                                                                                   /Т.Мутафов/