Шанс за хора с увреждания
 
   
Спечелени проекти 2006

Реализирани проекти

Спечелени проекти 2007

Основни дейности и проекти, реализирани от Социалната програма на Община Варна през 2008 год

Реализирани проекти 2009 год.

Реализирани проекти 2011 г.

Реализирани проекти 2012 г.

Реализирани проекти 2013 год.

Реализирани проекти 2015 г.

Реализирани проекти 2015 г.


  През 2007 год. обявена за година на „РАВНОПОСТАВЕНОСТ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ‘’ Сдружението работи успешно по няколко основни направления:
- По Национална програма – ‘’Асистенти за деца със специфични увреждания ‘’ бяха назначени 19 асистента на трудови договори които обгрижваха деца в училищата;
- По Национална програма ‘’ Асистенти за хора с увреждания ‘’ 9 социални асистента обгрижваха 20 лица с увреждания в домашни условия;


От Социалната програма на Община Варна за 2007 год. Сдружението реализира следните проекти и услуги:
- ‘’ Общодостъпен Център за социална подкрепа ‘’
- ‘’ Център за равни възможности на хора в неравностойно положение
- ‘’ Център за социална и бизнес подкрепа ‘’
- ‘’ Услуги по превенция и защита срещу дискриминация на лица в неравностойно положение ‘’
- ‘’ Обучение на младежи в неравностойно положение ‘’
-  Проект ‘’ Протегната ръка ‘’
- Проект ‘’ А сега накъде ‘’
- ‘’Организиране и провеждане на културни мероприятия за хора в неравностойно положение ‘’

През 2007 год към Дирекция ‘’ Превенции’’ на Община Варна Сдружението реализира проекта ‘’ Превенция и борба сред сиблингите на деца с увреждания и техните семейства ‘.

През 2007 год. към Дирекция ‘’ Младежки дейности и спорт ‘’ на Община Варна Сдружението реализира проект ‘’ Семеен пътеводител ‘’ за работа със семейства на деца с увреждания и членове от техните семейства, прибягнали към употреба на психотворни и др.вещества.