Шанс за хора с увреждания
 
   
Спечелени проекти 2006

Реализирани проекти

Спечелени проекти 2007

Основни дейности и проекти, реализирани от Социалната програма на Община Варна през 2008 год

Реализирани проекти 2009 год.

Реализирани проекти 2011 г.

Реализирани проекти 2012 г.

Реализирани проекти 2013 год.

Реализирани проекти 2015 г.

Реализирани проекти 2015 г.


  Сдружението кандидатства за финансиране по проект ‘’Активни услуги на пазара на труда ‘’ модул – ‘’ Планиране на местното икономическо развитие’’.
Проектът бе одобрен и през месец януари 2006 год. се започна изпълнението му.


Услугата ‘’ Планиране на местното икономическо развитие‘’ се реализира на територията на Община Варна. Бенефициенти по проекта бе Общността на хората с увреждания.

Целта на проекта бе съдействие за активизиране на пазара на труда, насърчаване разкриването на нови работни места и оказване помощ на лица в неравностойно положение