Шанс за хора с увреждания
 
   
Спечелени проекти 2006

Реализирани проекти

Спечелени проекти 2007

Основни дейности и проекти, реализирани от Социалната програма на Община Варна през 2008 год

Реализирани проекти 2009 год.

Реализирани проекти 2011 г.

Реализирани проекти 2012 г.

Реализирани проекти 2013 год.

Реализирани проекти 2015 г.

Реализирани проекти 2015 г.


 


ГР.ВАРНА,УЛ.’’ПАРИЖКА КОМУНА’’№ 4, ТЕЛ. 052/ 650-231,ФАКС: 052/ 650 164

През 2004 год – 2005 год. Сдружението реално стартира дейността си, като кандидатства за първи път и спечелии проекти свързани с осъществяването на поставените си цели, а именно :
- да подпомага, обединява и координира цялостната си дейност в защита на правата и интересите на хората с увреждания
СНЦ „ Шанс за хора с увреждания ” бе една от първите неправителствени организации, които кандидатстваха и спечелиха по Национална Програма ‘’ От социални помощи към осигуряване на трудова заетост ‘’ – услугата ‘’Социален асистент ‘’ към Регионална служба по заетост – „ Бюро по труда ” Одесос - Варна.
По тази Програма Сдружението назначи 9 трайно безработни лица на трудови договори като социални асистенти, които обгрижваха в домашни условия 18 лица с увреждания с ТЕЛК над 50 %. Договорът по Национална Програма „Асистенти за хора с увреждания ” имаше едногодишен срок и се финансира от МТСП / Министерство на труда и социалната политика /
Към Фондация ‘’ Помощ за благотворителността в България ‘’ реализирахме проекта ‘’ Колкото повече – толкова повече ‘’
Към Община Варна – Дирекция ‘’ Младежки дейности ‘’ реализирахме проект под наслов ‘’ Нашия мечтан музикален свят ‘’
В края на 2004 год. към Фондация Институт ‘’ Отворено общество ‘’- София спечелихме и реализирахме едногодишен проект:
- ‘’ Пред закона всички сме равни ‘‘ – Ефективна правна защита на хората с увреждания
Услугите по проекта стартираха през месец февруари 2005 год. Разкри се приемна в която трима адвокати ежедневно по график предоставяха юридическа помощ и консултации на лица с увреждания. В рамките на проекта бяха регистрирани 60 казуса, касаещи лица с увреждания , 3 казуса с представителство в съда и 1 в съда в Страсбург.
Общинският съвет на Община Варна ежегодно отделят от бюджета за съответната година финансови средства за Социалната Програма на Община Варна – пилотна и единствена в страната. Тези средства са насочени към НПО, които реализират проекти и услуги за хората с увреждания на професионално ниво.
От Социалната програма на Община Варна за 2005 год. СНЦ ‘’ Шанс за хора с увреждания ‘’ кандидатства, спечели и реализира 9 проекта със социална значимост, подпомагащи хората с увреждания.
По единият от тях - ‘’ Общодостъпен център за социална подкрепа ‘’ се откри нов офис, разположен в централната част на града, намиращ се на
ул. ’’ Г. Бенковски ‘’ № 16 и архитектурно адаптиран за хората с увреждания.

През 2005 год. Сдружението реализира успешно следните проекти:
- Екскурзия за хора с увреждания;
- ‘’ Музиката в моя живот ’’;
- ’’ Развиване на Клуб спорт и туризъм ’’;
- ’’ Чрез изкуство и култура към равен шанс ’’
- ‘’ Запознаване на младежите в неравностойно положение с Европейската харта за участие на младите хора с увреждания в живота на общините и регионите ’’;
- ‘’Международен ден на хората с увреждания – 3-ти декември ’’;
- ‘’Достъпна ли е Варна за хората с увреждания’’;
- ‘’ Новогодишно вълшебство ’’
- ’’ Седмица на Варна с участието на хора с увреждания по случай празника на града ‘’
- Провеждане на спортен празник по случай Европейския ден на младежта
През 2006 год. – 2007 год. Сдружението кандидатства за финансиране от Световната Банка на проект ‘’ Активни услуги на пазара на труда ‘’ - модул –
‘’ Планиране на местното икономическо развитие’’. Проектът бе одобрен и през месец януари 2006 год. стартирахме с планираните дейности.
Услугата ‘’ Планиране на местното икономическо развитие ‘’ се реализира на територията на Община Варна. Бенефициенти по проекта бе Общността на хората с увреждания.
Целта на проекта бе: съдействие за активизиране на пазара на труда, насърчаване разкриването на нови работни места и оказване помощ на лица в неравностойно положение на пазара на труда да развият и използват своя човешки капитал, като в дългосрочен план се приеха резултатите по проекта и изготвената Стратегия и Плана за реализация да допринесат за повишаване на трайната заетост на територията на Община Варна и особено сред Ощността на лицата с увреждания.
2007 год. бе обявена за година на „ РАВНОПОСТАВЕНОСТ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ‘’.
Сдружението работи успешно по няколко основни направления през този период:
- По Национална Програма – ‘’ Социални асистенти за деца със увреждания ‘’ бяха назначени 19 асистента на трудови договори, които обгрижваха деца с увреждания в училищата;
Програмата „СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ” е пилотна услуга и се реализира само на територията на Община Варна.
- По Национална програма ‘’ Асистенти за хора с увреждания ‘’ 15 социални асистента обгрижваха 30 лица с увреждания в домашни условия;
От Социалната програма на Община Варна за 2007 год. Сдружението реализира следните проекти и услуги‘’
- ‘’ Общодостъпен Център за социална подкрепа ‘’
- ‘’ Център за равни възможности на хора в неравностойно положение ‘’
- ‘’ Център за социална и бизнес подкрепа ‘’
- ‘’ Услуги по превенция и защита срещу дискриминация на лица в неравностойно положение ‘’
- ‘’ Обучение на младежи в неравностойно положение ‘’
- Проект ‘’ Протегната ръка ‘’
- Проект ‘’ А сега накъде ‘’
- ‘’Организиране и провеждане на културни мероприятия за хора в неравностойно положение ‘’
През 2007 год към Дирекция ‘’ Превенции’’ на Община Варна Сдружението реализира проекта ‘’ Превенция и борба сред сиблингите на деца с увреждания и техните семейства ‘’.
През 2007 год. към Дирекция ‘’ Младежки дейности и спорт ‘’ на Община Варна Сдружението реализира проект ‘’ Семеен пътеводител ‘’ за работа със семейства на деца с увреждания и членове от техните семейства, прибягнали към употреба на психотворни и др.вещества / ПАВ / .
Основни дейности и проекти, реализирани от Социалната програма на Община Варна през 2008 год от СНЦ „ ШАНС ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ”:
- ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ;
- ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КУЛТУРНА ПРОГРАМА ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ;
- Конкурс за детска рисунка ‘’ Морето в моите мечти ’’с участие на 30 деца с увреждания;
- Викторина на тема ‘’Моят любим филмов и литературен герой’’- с участието на 50 лица с различни увреждания.
- Ден на творчеството под наслов ‘’ И аз мога.’’ с участието на 30 лица с увреждания;
- Дискусия и анкета на тема ‘’ Достъпен ли е моят град ’’с участието на 50 човека;
- Вечер, посветена на Деня на Съединението на България
‘’ Ветераните разказват ’’- среща – разговор с участието на представители на Сдружението на военноинвалидите в гр.Варна и общественици;
- Екскурзия до старопрестолния град Велико Търново – бяха посетени:
‘’ Петропавловският манастир, Архитектурно – етнографския комплекс
‘ ’Арабанаси ’’ и Крепоста ‘’ Царевец ’’;
- Фотоконкурс ‘’ Моят любимец – най- хубавият ’’- участници в конкурса представиха снимки на своя домашен любимец;
- ‘’ Вечер на изкуства ’’- 23 участници от Общноста на хората с увреждания които направиха изложба на ръчно изработени от тях предмети от прежда, кожа, хартия и др.материали;
- ‘’ Ден на християнското семейство ’’ – Празникът беше посрещнат по стар български обичай – седянка, на която участниците разказваха за родословното си дърво, спомени за своя роден край и близки хора;
- По случай Международния ден на хората с увреждания - 03.12.2008 год. - се проведе забавна викторина и томбола с различни предметни награди.
- Посрещане на Коледните и Новогодишни празници;
Към Дирекция ‘’Превенции’’ на Община Варна се реализираха следните проекти:
‘’Превенция на наркоманиии – 2008 год ’’ Проект - ’’ Дрога! Искам да спра, не искам да започвам ’’.
Целта на проекта бе да се сформират у децата различни умения и авангардни начини на мислене по отношение на наркотиците.
- ’’ Промоция на здраве – пресечната точка между физическата активност, социалната интеграция и здравната култура сред възрастното население ’’
Целева група бяха: възрастните хора в относително добро физическо и психическо състояние, възрастни хора с увреждания, получени вследствие на процеса ‘’ стареене’’, хора с вродени или придобити дългогодишни увреждания.
Към Дирекция ’’ Младежки дейности и спорт ’’ се реализира следния проект:
- ‘’ Да живем здравословно – не различно ’’
Дейностите в проекта бяха насочени към преосмисляне вредните навици на живот и тяхното преодоляване и отказване
Други проекти към Община Варна:
- ‘’ Стареене и увреждания – нова пресечна точка между физическата активност, социалната интеграция и благополучието през целия живот ’’
Целта на проекта бе: да се осмисли значението и ролята на физическата активност от възрастните хора ,утвърждаване на позитивно здравно поведение и необходимостта от водене на здравословен начин на живот. Придобиване на знания и умения сред участниците за разпознаване и предпазване от здравните рискове.
- ‘’ Трудовата ми реализация- в моите ръце ’’
Дейностите в проекта бяха насочени към безработни лица и младежи в неравностойно положение, на които предстоеше да излязат на свободния трудов пазар
През 2008 год. СНЦ ‘’Шанс за хора с увреждания’’ подписа договори с Община Варна за три Центъра: ‘’Център за рехабилитация и социална интеграция за хора с увреждания; ’’Център за равни възможности за хора с увреждания’’; „ Бизнес център за хора с увреждания”.
- ‘’Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания’’
Офисът на Центъра се намира в жк. „ Младост ”бл.129. Обурудван с необходимата офис техника и архитектурно адаптиран.
Предоставя комплекс от социални услуги за създаване възможности за преодоляване на социалната изолация и последваща интеграция с екип от – психолози, социални работници, трудотерапевти, рехабилитатори и др.специалисти:
- Обучение на лицата за придобиване на умения за независим живот, за социално включване и справяне с обичайните житейски ситуации;
- Индивидуална и групова работа с лицата и техните семейства за развитие на потенциала им;
Дейности за реализиране на социалните услуги:
- Социална работа – интеграция;
- Свободно време, отдих и развлечение;
- Рехабилитационна дейност;
- Трудотерапевтична дейност;
- Битова рехабилитация;
- Психологическа помощ / психотерапия /
Цел на работата на екипа в „ Център за социална рехабилитация и интеграция ” е комлексно въздействие, водещо до създаване на умения за социално включване, осмисляне на свободното време и развиване потенциала на хората с увреждания.
Капацитетът на „ Център за социална рехабилитация и интеграция ” е 50 лица с увреждания, със съхранен интелект и се обслужват от екип от различни специалисти; социални работници, психолози, трудотерапевт, рехабилитатор и др.

- „ Център за равни възможности за хора с увреждания ”
Офисът на Центъра се намира в жк. „ Младост ”бл.129. Обурудван с необходимата офис техника и архитектурно адаптиран.
Предоставя комплекс от социални услуги за лица с увреждания, необходими за тяхната социална интеграция, защита от дискриминация и пълноценно включване в обществения живот; посреднически услуги; повишаване степента на информираност на обществото по проблемите на хората с увреждания; осмисляне на свободното време; работа с разширения семеен кръг на лицата с увреждания; експертно – консултативна дейност.
Чрез предоставяните услуги Центъра осигурява:
- Комплексно въздействие, водещо до равни възможности за социално включване на лицата в неравностойно положение, чрез предоставяне на социални услуги и психологическа подкрепа; реална интеграция за постигане на равни възможности.
Дейности за реализиране на социалните услуги:
- Социална дейност;
- Посреднически услуги;
- Повишаване степента на информираност на обществото по проблемите на хората с увреждания;
- Създаване на умения за независим живот;
- Организиране на свободното време;
- Работа с разширения семеен кръг на лицата с увреждания;
- Експертно – консултативна дейност
Капацитетът на „ Център за равни възможности ” е 40 лица с увреждания, със съхранен интелект и се обслужват от екип от различни специалисти; социални работници, психолози, трудотерапевт, рехабилитатор и др.

- „ Бизнес Център за хора с увреждания”
Офисът на Центъра се намира в централната част на града на ул. „ Георги Бенковаски”
№ 16 и на ул. „ Парижка комуна” № 4.
Предоставя комплекс отсоциални услуги за лица с увреждания, необходими за тяхната интеграция и социално насочване чрез:
- Обучение на лицата за придобиване на трудови умения и справяне с обичайните житейски ситуации;
- Информационно – консултативни услуги;
- Посреднически услуги;
- Развиване способностите и насърчаване на предприемачеството сред хората с увреждания за стартиране на малък и среден бизнес;
- Съдействие на хората с увреждания за тяхната трудова реализация и на работодателите за реализиране на ясна фирмена политика;
Чрез предоставяните услуги „ Бизнес Център за хора с увреждания ” осигурява:
Комплексно въздействие, водещо до личностна и социална интеграция, чрез подпомагане на трудовата им реализация и създаване на възможности за стартиране на собствен бизнес.
Дейности за реализиране на социалните услуги;
- Обучение на лицата за придобиване на трудови умения – пряка работа с хора в неравностойно положение за създаване на трудови навици, необходими за трудовата им реализация;
- Социално – консултативни услуги;
- Посреднически услуги пред работодатели за наемане на лица с увреждания на трудови договори;
- Посреднически услуги пред трети лица;
- Психологическа подкрепа на нуждаещите се;
- Развиване способностите и насърчаване на предприемачеството сред хората с увреждания за стартиране на соцствен бизнес;
- Съдействие на хората с увреждания за тяхната трудова реализация и на работодателите за реализиране на ясни фирмени политики по отношение на лицата с увреждания;
- Консултански ускуги по време на стартиране и развиване на избрания от лицата бизнес.
Капацитетът на „ Бизнес Център за хора с увреждания ” е 40 лица с увреждания и със съхранен интелект и се обслужват от екип от различни специалисти – социални работници, психолози, трудотерапевт, счетоводители и др.
През 2009 год. Сдружението кандидатства и спечели с проект на тема ‘’ Живото наследство в спомените ни – подобряване мотивациите в старостта и преодоляване на социалната изолация ‘’
В проекта ‘’ Живото наследство в спомените ни – подобряване мотивациите в старостта и преодоляване социалната изолация ‘’ участваха 40 лица с различен вид и степен на увреждания над 50 годишна възраст.
Задачата на екипа: чрез заложените дейности да се отстранят причините, водещи до затворения и еднообразен живот на възрастните хора, възможностите им да пътуват или да посещават културни събития и институции.
Бедността, ограничените финансови възможности, усещането на отхвърленост, липсата на социална справедливост и процесите на глобализация изключват цели групи от населението ни.
Чрез реализацията на проекта ‘’ Живото наследство в спомените ни – подобряване мотивациите в старостта и преодоляване социалната изолация ‘’ се обединиха традиции и съвременост и вниманието на участниците се насочи към европейските ценности и стандарти за приобщаване на хората в неравностойно положение към обществения живот. Те бяха не само ползватели на услугите а и активни защитници за съхраняване на традициите и българското самосъзнание. Техните спомени и преживяни истории от миналото им се осмислиха в по – широк исторически контекс благодарение на срещите си с музейни, библиотечни и други специалисти, посещенията им на паметници на културата, темите за рода и историята на града в който живеят.
Проекта се реализира в рамките на 4 месеца.
Резултатите които се постигнаха с реализацията на проекта:
- Осмислено оползотворяване на свободното време, преодоляване на социалната изолация, подобряване на емоционалния и психически статус, създаване на нови социални контакти, възможности за личностна изява и повишаване на самочувствието.
СНЦ ‘’ Шанс за хора с увреждания ‘’ от няколко години работи, участва и реализира проекти свързани с превенция на асоциално поведение на деца и млади хора, HIV / Спин и др.кръвно и полово предавани инфекции и психоактивни вещества сред различни рискови групи.
Сдружението има опит, специалисти и обучени доброволци за работа в тази насока. През изминалите години се проведоха много мероприятия посветени на тази тема – кръгли маси и семинари за обмен на практики в областа на превенциите. Издадоха се и разпостраниха сред учащи, младежи, патрнъорски НПО – та и др. брошури, дипляни и листовки за ранната превенция на психоактивните вещества.
Сдружението кандидатства и спечели с проект ‘’ НЕ УБИВАЙ ЖИВОТА СИ , ДАЙ ШАНС НА МЕЧТИТЕ ‘’ към Дирекция ’’ Превенции ‘’ на Община Варна. Областта на превантивните дейности бе – Психоактивни вещества / наркотици, алкохол, тютюн / .
Екипът по проекта реализира дейностите съвместно с училищното ръководство на ОУ ‘’ Отец Паисий ‘’ .
Цел на проекта беше: Превенция на употреба на психоактивни вещества
Целева група на проекта: ученици от пети до осми клас от ОУ ‘’ Отец Паисий ‘’ в начален стадий на употреба на ПАВ, зависимости и техните родители.
Проекта се реализира в рамките на 5 месеца.
СНЦ „ Шанс за хора с увреждания ” натрупа богат опит в дейността си като доставчик на социални услуги за хората с увреждания и лицата в неравностойно положение.
За кратко време Сдружението успя да се наложи сред водещите организации в неправителствения сектор. То има популярност сред Общността на хората с увреждания благодарение на активната работа на екипа от професионалисти и специалисти с опит, затова усилията са насочени към подобряване качеството на предлаганите услуги.
През 2010 год. основен акцент в работата на екипа от специалисти бе натрупване опит, знания и умения при разработване и писане на проекти от национално и международно ниво – Европейски проекти.
Екипа на Сдружението взе участие в различни обучителни мероприятия, организирани от доставчици на услуги за хора с увреждания като: семинари, кръгли маси, форуми и др. които допринесоха за обогатяване опита и възможностите в реализацията на значими и иновационни проекти в областа на социалните услуги.
Още от началото на 2011 год. специалистите от Сдружението започнаха да работят по нови проекти, като по – значими от тях са:
Социални услуги насочени към лицата в неравностойно положение
„ Ресурсен Център ” за обучение, консултиране и подкрепа на доброволци;
- „ Административно – консултативни услуги за защита правата на хората с увреждания ”;
- Културна програма за хората с увреждания;
- „ Интеграция на хората с увреждания в обществения живот , чрез осигуряване на работа ”;
- „ Повече възможности за хората с увреждания, чрез повишаване възможностите за професионална реализация ”
Превенции:
- „ Превенция на последващите заболявания на хората с увреждания ”;
- „ Дискриминацията е престъпление ’’;
13.01.2011 год.
Гр. Варна