Шанс за хора с увреждания
 
   
Живот без агресия-започни промяната от себеси - 2016 г.