Шанс за хора с увреждания
 
   
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
Спечелени проекти 2006

Реализирани проекти

Спечелени проекти 2007

Основни дейности и проекти, реализирани от Социалната програма на Община Варна през 2008 год

ПРЕДСТЯЩИ ПРОЕКТИ


  Сружение с нестопанска цел „ Шанс за хора с увреждания ” е неправителствена организация за осъществяване на дейност в обществена полза. Регистрирано на 29.04.2003 год., съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
В Управителният съвет на Сдружението са включени представители на организации и институции работещи за и с хора с увреждания, представители на стопанския и бизнес организации.

СНЦ „ Шанс за хора с увреждания ” има за основна цел: подпомагане, обединяване и координиране на цялостната дейност на своите членове в защита на техните законни права и интереси; подпомагане на социално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на хората с увреждания; защита на човешките права, човешкото достойнство и правото на по – пълноценен и нормален начин на живот.
Мисията на Сдружението е: създаване на условия за равнопоставеност и равни шансове за хората с увреждания съгласно Националните и Европейските стандарти и международни документи.

Сдружението постига своите цели чрез:

v Подпомагане, обединяване и координиране на цялостната дейност на своите членове в защита на техните законни права и интереси;
v Подпомагане на осциално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи;
v Гарантиране на личностната реализация;
v Защита на човешките права, човешкото достойнство и правото на пълноценен живот;
v Оказване на помощ и съдействие на своите членове при провеждане на активна политика в областта на рехабилитацията и социалната интеграция в съответствие с изискванията на Националните и международните правни норми за равнопоставеност и социална закрила на хората с увреждания;
v Разработване на регионални, национални и международни програми и рамкови споразумения. Разработване на програми и участие в проекти в областта на профилактиката, рехабилитацията и социалната интеграция;
v Проучване и актуализиране на данните за потребностите на хората с увреждания и съдействие за тяхното задоволяване чрез медицинско, психическо и функционално лечение; реализиране на образование и професионално обучение и възстановяване на работоспособността;
v Защита правата и законните интереси на членовете на Сдружението пред органите на държавната и местна власт, съда, прокуратурата, монополните организации и други институции;
v Съдействие и помощ на хората с увреждания за ползване на квалифицирана юридическа помощ по всички въпроси, свързани с правата на хората с увреждания, регламентирани в националното и международно законодателство;
v Организиране набирането и разпостраняване на идеи и опит в сферата на социалното, материално, лечебното, правното, професионалното и образователното обслужване на хора с увреждания;
v Поемане инициативата пред съответните компетентни органи за изграждане на материална база, предназначена за общо ползване от хората с увреждания

Целеви групи на предоставяните услуги от СНЦ „ Шанс за хора с увреждания ” – лица в неравностойно положение – хора с увреждания, социално слабите и лица, нуждаещи се от грижи и подпомагане.
Обществения съвет по рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания обединява над 45 неправителствени организации / НПО / и работи за обединяване и координиране възможностите на широк кръг организации и институции с цел ефективно решаване проблемите на лицата със специфични нужди в областта на рехабилитацията и създаване на равнопоставеност и равни възможности за хората с увреждания
От 2009 год. Сдружението е член на НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ / НАСО/. Националния алианс за социална отговорност представлява националната мрежа на доставчиците на услуги за хора с увреждания, която е част от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания.

  http://oesterreichonlinecasino.at/review/locowin/
Locowin Casino hebt sich mit seiner Vielfalt an Boni wirklich von anderen Online Casinos ab.Das Casino achtet darauf, dem Spieler maximalen Spaß zu bereiten und bietet reichlich Boni.Das Casino hat eine ausgezeichnete Auswahl an Boni. Boni sind sowohl für neue als auch für bereits registrierte Spieler.Zusätzlich zu den Standardboni bietet das Casino den Spielern auch ein spezielles VIP-Programm.VIP-Programmteilnehmer haben die Möglichkeit, exklusive Boni und Preise zu erhalten.Das Casino hat eine sehr große und abwechslungsreiche Auswahl an Spielen.Die Spiele werden von führenden Entwicklern auf diesem Gebiet wie BetSoft, Quickspin, Evolution, Thunderkick usw. präsentiert.Zusammen mit Slots im Casino können Sie Tischspiele, Video Poker und auch einen Jackpot für Fans von Spielen mit hoher Volatilität spielen.Und natürlich können Sie auf der Website auch Live-Dealer-Spiele spielen.
 
 
ЦЕНТРОВЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

 
 
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Име:*
E-mail:*
Телефон:
Въпрос:*